Nyherer og informasjon (Facebook)

26/05-20 7:25

Sunnmøre24

#Sport Rishi legg vekk hoppskia: Rishi Sæther har i vinter både vunne noregscuprenn og har i sine beste stundar pusta utøvarar som har gjort det bra i verdscupen og COC-renn i nakken. Nå har han bestemt seg for å leggje opp i en alder av 23 år. Overraskande Det er en overrasking som kjem overraskande både på sportssjef Clas Brede […]

Innlegget Rishi legg vekk hoppskia dukket først opp på Storfjordnytt. www.storfjordnytt.no/2020/sport/rishi-legg-vekk-hoppskia/?%3Futm_source=xn--sunnmre24-p8a.no&utm_... - Storfjordnytt
... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 7:11

Sunnmøre24

#Nyhende Utvidar masseuttaket på Standal: Nordplan AS har, på vegne av Standal knuseverk AS, varsla oppstart av privatdetaljregulering av massetaket på Standal. Føremålet med reguleringsplanen er å gjere grep som sikrar at vidare drift på Standal knuseverk kan vere betre tilpassa lovverk, terreng og marknad. mre.no/utvidar-masseuttaket-pa-standal/19.9282?%3Futm_source=xn--sunnmre24-p8a.no&utm_medium=face... - Møre ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 6:54

Sunnmøre24

#Nyhende Satsar igjen på silderogn(pluss): Bortfallet av lodderogn har gitt eit kraftig lyft for silderogn på den globale marknaden. www.vestlandsnytt.no/nyhende/2020/05/26/Satsar-igjen-p%C3%A5-silderogn-21917226.ece?%3Futm_source... - Vestlandsnytt ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 6:53

Sunnmøre24

– Regionreformen er en stor fiasko: Tidligere professor i samfunnsplanlegging ved Høgskulen i Volda, Jørgen Amdam, karakteriserer regionreformen som en stor fiasko. Foreløpige prognoser viser at Vestland fylkeskommune ligger an til et underskudd på 767 millioner kroner og fylkesrådmannen vil blant annet sette.flere store samferdselsprosjekter på vent. Amdam som også har vært ordfører i Volda kommune, er ikke overrasket over den økonomiske situasjonen i Vestland fylkeskommune og sier at regionreformen mangler finansiering. www.nrk.no/mr/_-regionreformen-er-en-stor-fiasko-1.15029476?%3Futm_source=xn--sunnmre24-p8a.no&ut... - NRK M&R ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 6:40

Sunnmøre24

#Nyheter Ser gjerne at politiet griper inn(pluss): Leder i Sunnmøre hundeklubb, Frode Grande, sier at brudd på båndtvang for hunder er et generelt problem i Norge. www.smp.no/nyheter/2020/05/26/Ser-gjerne-at-politiet-griper-inn-21897550.ece?%3Futm_source=xn--su... - Sunnmørsposten ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 6:32

Sunnmøre24

#Nyheter – Hundeeiere som ikke respekterer båndtvangen burde ikke hatt hund(pluss): Roger Engvik på Hessa er forundret over hvor mange hundeeiere som lar hundene springe fritt i terrenget i friområdet Sævollen-Tueneset. Dette til tross for at det er båndtvang der, hele året gjennom. www.smp.no/nyheter/2020/05/26/%E2%80%93-Hundeeiere-som-ikke-respekterer-b%C3%A5ndtvangen-burde-ik... - Sunnmørsposten ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 6:15

Sunnmøre24

#Nyhende Såg traner på Uglesætra(pluss): – Eg kjende dei igjen på lyden, fortel Bjarne Røren. www.vikebladet.no/nyhende/2020/05/26/S%C3%A5g-traner-p%C3%A5-Ugles%C3%A6tra-21918495.ece?%3Futm_s... - Vikebladet ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 6:12

Sunnmøre24

#Nyheiter Vil flytte dagsentertilbod for å spare pengar www.morenytt.no/nyheiter/2020/05/26/Vil-flytte-dagsentertilbod-for-%C3%A5-spare-pengar-21916257.e... - Morenytt ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 1:51

Sunnmøre24

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon Kva meiner du om klima ? Servering og reiseliv Stordalshallen og Martin Linge-huset vert opna Eigedomar til sals Høyring – Alkoholpolitiske retningslinjer Fleire ledige stillingar Opnar opp for avgrensa besøk ved institusjonane Bustønad - endra inntektsgrense Påvist smitte i Fjord kommune: Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Kjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meinar er viktig å få realisert i Fjord kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa. Ved å klikke på vedlagte lenke kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommuna bør satse på.

Det betyr at treningar og annan organisert idrettsaktivitet kan gjennomførast i tråd med dei til ei kvar tid gjeldande føringar frå sentrale styresmakter. Det er Helsedirektoratet sine tilrådingar og idretten/særforbunda sine eigne retningslinjer som gjeld for dei ulike aktivitetane. Det er viktig å presisere at pr no er det ikkje lov å bruke dusjanlegga.

Fjord kommune har tre eigedomar til sals i Tafjord, Valldal og Stordal.

Fjord kommune legg Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 – 2024 ut på høyring i perioden 19.05. – 09.06.2020.

Fjord kommune har fleire ledige stillingar både innan helse, omsorg og oppvekst.

Frå 18. mai opnar vi for avgrensa besøk til personar som bur ved kommunale institusjonar. Besøk skal avtalast med den aktuelle avdeling i forkant.

Den øvre inntektsgrensa for å motta bustønad er mellombels auka slik at fleire som er ramma økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbanken sine nettsider kan du enkelt sjekke om du eller nokon du kjenner kan få bustønad, sjå www.mynewsdesk.com/no/husbanken/news/flere-kan-faa-bostoette-402414

Ein person i Fjord kommune har nyleg testa positivt på covid19. Vedkomande er blitt smitta utanfor kommunen. Kriseleiing og kommuneoverlege er tett på saka og karantene og smittesporing er sett i verk etter vanlege prosedyrar. www.fjord.kommune.no/aktuelt/frivillige-lag-og-organisasjoner-kan-soke-momskompensasjon.64286.asp... - Fjord kommune
... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 1:28

Sunnmøre24

Kompetansehevande kurs for frivillige lag og organisasjonar www.vanylven.kommune.no/aktuelt/kompetansehevande-kurs-for-frivillige-lag-og-organisasjonar.89571... - Vanylven kommune ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 1:03

Sunnmøre24

1.juni søknadsfrist for kompensasjonsordning for tapte leigeinntekter for frivillige lag og organisasjonar: Ordninga er meint å kompensere for bortfall av leigeinntekter for frivillige organisasjonar innan kultur og idrett som eig og driv bygg eller anlegg i Møre og Romsdal som følgje av pålegg eller råd gitt av myndigheitene i samband med COVID-19-utbrotet. www.sande-mr.kommune.no/aktuelt/1-juni-soknadsfrist-for-kompensasjonsordning-for-tapte-leigeinnte... - Sande kommune ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 0:51

Sunnmøre24

Feltarbeid og fuglekartlegging www.volda.kommune.no/aktuelt/feltarbeid-og-fuglekartlegging.89563.aspx?%3Futm_source=xn--sunnmre2... - Volda kommune ... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 0:36

Sunnmøre24

Kommunen førebur seg på omfattande omstillingarForsiktig opning av bibliotekaNo kjem ny faktura for kommunale avgifter og eigedomsskattFrivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjonSlik er betalinga for SFO og barnehage rekna utVi treng fleire meddommarar – meld di interesse!Ruskenaksjonen 2020Status fredag 15. mai: Ny person smitta av koronavirusEndeleg ny leikeplass i ByparkenVarslingstest fredag 15. mai: 20. mai informerte kommunedirektør Astrid J. Eidsvik leiarar, hovedtillitsvalde og hovedverneombod om den økonomiske situasjonen til Ålesund kommune. Kommunen må gjennomføre fleire store omstillingar for å kutte kostnader.

Ålesundsbiblioteka opnar så smått frå i dag måndag 25. mai etter å ha vore stengde sidan 12. mars. Det blir ikkje vanleg opningstid, og smitteverntiltaka blir strenge.

I neste veke (frå tysdag 26 mai. ) får alle innbyggarane i Ålesund ny rekning for betaling av vatn og avløp, renovasjon, slam og feiing. Nokre får òg faktura for betaling av eigedomsskatt, og gjelder bare tidligare Sandøy, Skodje og Ålesund.

No kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Rekninga for SFO og barnehage, som har forfall 29. mai, er ikkje heilt slik du har vore vant til å sjå ho. Her får du forklaringa på korleis kommunen har rekna ut betalinga for desse tenestene.

Vi skal no velje meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021 til 2024. Kan du tenke deg å verte meddommar?

Vi tilbyr henting av avfall som blir samla inn langs vegar og stiar og i friområde. Meld deg på Ruskenaksjonen og vårryddinga i veke 22 og 23.

Fredag ettermiddag kom det melding om at ein person som arbeider ved Ålesund sjukehus har testa positivt på koronavirus.

Leikeplassen i Ålesund sentrum har lenge vore klar for ei oppgradering. I lag med byggeprosjektet BoiBy på Nedre Utstillingsplass og med midlar frå «Byen som Regional Motor» (BRM), vil det til hausten stå ein heilt ny leikeplass klar - til glede for store og små.

Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema fredag 15.mai mellom kl. 12.00-14.00. Dette er ein del av fjellskredberedskapen til kommunane. alesund.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/kommunen-forebur-seg-pa-omfattande-omstillingar.7792.aspx?%... - Ålesund kommune
... See MoreSee Less

Se på Facebook

26/05-20 0:15

Sunnmøre24

#Aktuelt John Arne Riise og Terje Sporsem til «Farmen Kjendis»: Ålesunderne John Arne Riise og Terje Sporsem skal delta på årets sesong av «Farmen Kjendis». Den nye sesongen av «Farmen Kjendis» er under innspilling på et gårdsbruk i Kragerø. Av de som skal være med er blogger Anniken Jørgensen, programleder Ida Fladen, og våre egne sunnmøringer John Arne Riise og Terje Sporsem. Riise forteller VG at […]

The post John Arne Riise og Terje Sporsem til «Farmen Kjendis» appeared first on slive.no. slive.no/john-arne-riise-og-terje-sporsem-til-farmen-kjendis/13566?%3Futm_source=xn--sunnmre24-p8... - Sunnmøre Live!
... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 22:50

Sunnmøre24

#Nyheter Fjerner bommene i parkeringshusene: Snart kan du kjøre bomfritt inn i parkeringshusene til Sunnmøre Parkering. www.smp.no/nyheter/2020/05/25/Fjerner-bommene-i-parkeringshusene-21911014.ece?%3Futm_source=xn--s... - Sunnmørsposten ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 21:44

Sunnmøre24

#Nyhende Kan ikkje leve med ei slik løysing(pluss): Ei utdjuping etter reguleringsplanen vil ikkje gagne brukarane av Fosnavåg hamn med dei førsetnader som no ligg til grunn for prosjektet. www.vestlandsnytt.no/nyhende/2020/05/25/Kan-ikkje-leve-med-ei-slik-l%C3%B8ysing-21917225.ece?%3Fu... - Vestlandsnytt ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 21:40

Sunnmøre24

#Nyheter – Dette har vi drøymt om i mange år(pluss) www.smp.no/nyheter/2020/05/25/%E2%80%93-Dette-har-vi-dr%C3%B8ymt-om-i-mange-%C3%A5r-21918459.ece?... - Sunnmørsposten ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 21:33

Sunnmøre24

#Nyheter Nær 43.000 kroner i vatn- og kloakkavgift(pluss): Anne Raftevold og ektemannen Jens Edvard Jensen i Hornindal har fått årsrekning på vatn og kloakk på nærare 43.000 kroner. Til samanlikning betalte dei under 16.000 kroner pr. år i Hornindal kommune. www.smp.no/nyheter/2020/05/25/N%C3%A6r-43.000-kroner-i-vatn-og-kloakkavgift-21918476.ece?%3Futm_s... - Sunnmørsposten ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 21:33

Sunnmøre24

#Nyheter Rutebåt mellom Hellesylt og Geiranger: I pinsa og første helga i juni blir det satt opp passasjerbåt mellom Hellesylt og Geiranger. www.smp.no/nyheter/2020/05/25/Ruteb%C3%A5t-mellom-Hellesylt-og-Geiranger-21912661.ece?%3Futm_sour... - Sunnmørsposten ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 21:14

Sunnmøre24

#Ålesund #Martingjerdet hittet Bever 350 båt i Martingjerdet båthavn. Ta kontakt med politiet på 02800 dersom du har opplysninger om båten. twitter.com/PolitiMRpd/status/1264984343082078208?utm_source=xn--sunnmre24-p8a.no&utm_medium=face... ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 21:12

Sunnmøre24

#Nyheiter – Dette har vi drøymt om i mange år(pluss) www.morenytt.no/nyheiter/2020/05/25/%E2%80%93-Dette-har-vi-dr%C3%B8ymt-om-i-mange-%C3%A5r-2190989... - Morenytt ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 20:47

Sunnmøre24

#Nyhende Ny vurdering av setningstida(pluss): – Det einaste eg ser som utfordrande er setningstida. Samt det at Fosnavåg Pelagic ikkje kan bidra med like mykje som i 2016. www.vestlandsnytt.no/nyhende/2020/05/25/Ny-vurdering-av-setningstida-21917463.ece?%3Futm_source=x... - Vestlandsnytt ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 20:27

Sunnmøre24

#Nyheiter Sjåfør som var involvert i dødsulykke hadde ikkje førarkort(pluss): To kvinner omkom i ei trafikkulukke på Kvivsvegen i oktober. Sjåføren i bilen dei kolliderte med, hadde ikkje førarkort. www.morenytt.no/nyheiter/2020/05/25/Sj%C3%A5f%C3%B8r-som-var-involvert-i-d%C3%B8dsulykke-hadde-ik... - Morenytt ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 20:27

Sunnmøre24

#Nyheter Savna gutt funnet i god behold: Leiteaksjon i Ålesund mandag ettermiddag og kveld. www.smp.no/nyheter/2020/05/25/Savna-gutt-funnet-i-god-behold-21918255.ece?%3Futm_source=xn--sunnm... - Sunnmørsposten ... See MoreSee Less

Se på Facebook

25/05-20 20:21

Sunnmøre24

#Nyheter Føler seg undervurdert: Lea Thoresen Farstad (17) og mora Rita Thoresen er bekymra for at mangfaldet skal krympe om bioteknologilova vert vedteke. www.smp.no/nyheter/2020/05/25/F%C3%B8ler-seg-undervurdert-21911424.ece?%3Futm_source=xn--sunnmre2... - Sunnmørsposten ... See MoreSee Less

Se på Facebook

Se via Twitter. @Facebook.

@Twitter@FacebookAndroid APP